Защо не успях да приложа кода?

Моля, уверете се, че сте го въвели под същата форма, в която сте го получили от нас (т.е. с главни букви и без интервали) и че сте потвърдили приложението му с бутона „Запази“. Също така се уверете, че кодът е приложим за поръчаните от вас продукти (повечето от нашите кодове не могат да се прилагат за стоки, които вече са с намаление) или че някои отстъпки и кодове не могат да се комбинират с други кодове или отстъпки.